ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

สินค้าขายดีอันดับ 1 ประสิทธิภาพสูง

สินค้าขายดีอันดับ 1 ประสิทธิภาพสูง

Promotion!! รุ่น

Promotion!! รุ่น

ไฟฉุกเฉิน มาตรฐาน IP65 (กันน้ำ กันฝุ่น 100%)

ไฟฉุกเฉิน มาตรฐาน IP65 (กันน้ำ กันฝุ่น 100%)

ป้ายไฟทางออก (กันน้ำ กันฝุ่น 100% - IP65)

ป้ายไฟทางออก (กันน้ำ กันฝุ่น 100% - IP65)

 

SIAM ENERGY GROUP 2 BRANCH

 

(สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป)

 สาขา ถนนหทัยราษฎร์ และ สำนักงานใหญ่ บางนา

 

โชว์รูม และ ศูนย์บริการงานซ่อม (Service Center) สาขามีนบุรี  

Mission (พันธกิจ)

 

"เราจะมุ่งมั่นในงานขาย และ บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ"              

ทางบริษัทฯ เข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO9004 (VERSION 2008)

 

บริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่อง ไฟฉุกเฉิน และ ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน รวมถึงเครื่อง CENTRAL UNIT SYSTEM และ INVERTER (แหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉิน) ซึ่งเป็นเครือเดียวกับ C-TL CORPORATION ซึ่งเป็นโรงงานผลิตประจำประเทศไทย ในนามแบรนด์ MAX BRIGHT BY C.E.E. และแบรนด์ส่งออกในนาม SUNTECH BY C.E.E.  ด้วยความร่วมมือดังกล่าวทำให้ บจ.สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในตลาดภายในประเทศไทย ทำให้ในปัจจุบันทางบริษัทฯ มียอดการขายเฉลี่ยปีละ 40 ล้านบาทจากความสำเร็จนี้ทาง บจ. สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป ได้มีการขยายสายการผลิตส่งออกไปยังต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศพนมเปญ , เวียดนาม และ ประเทศลาว อีกทั้งยังเพิ่มสินค้าใหม่ ในส่วนงานผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ UPS ในนามยี่ห้อ "SUNTECH" ทั้งภาคครัวเรือน และ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการนำเข้า อุปกรณ์เกี่ยวกับ ภาคการดับเพลิงทุกชนิด และ สารเคมี สำหรับบรรจุถังดับเพลิง เพื่อจำหน่ายภายในประเทศไทย ในนามยี่ห้อ Saturn เป็นต้น


และทั้งนี้ทาง บจ.สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป ได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ภายใต้ ISO9004 Version 2008 (ในด้านการขายและการบริการ) เพื่อให้การทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ธุรกิจของบริษัทฯ ::


 • ผลิตและจำหน่ายเครื่อง ไฟฉุกเฉิน และ เครื่อง CENTRAL UNIT (ยีห้อ Max Bright และ Suntech)
 • ผลิตและจำหน่าย ป้ายไฟทางออก และ ป้ายหนีไฟ ฉุกเฉิน  (ยีห้อ Max Bright และ Suntech)
 • นำเข้าแบตเตอรี่ชนิดแห้ง Dry Cell และ กึ่งแห้ง Deep Cycle
 • ผลิตและจำหน่าย เครื่องสำรองไฟ UPS ครบวงจรภายใต้ยี่ห้อ "SUNTECH"
 • นำเข้าและจำหน่าย อุปกรณ์ เครื่อง ถังดับเพลิง และ อุปกรณ์ดับเพลิง ทุกชนิด ภายใต้ยี่ห้อ SATURN
 • ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ LED ประเภท T5 T8 และ E24

 

 

TRAINING ROOM สำหรับฝึกอบรมข้อมูลเชิงลึกสำหรับงานขายในแต่ละหมวดผลิตภัณฑ์สินค้า ::

 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


ปี 2548 :: ได้จัดตั้งบริษัท โอเรียนทอล เซลล์ จำกัด ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ นำเข้าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ และ รวมถึงการผลิตแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าทุกชนิด ตามแบบสั่งทำ (OEM.) และงานระบบไฟฟ้า ครบวงจร


ปี 2556 :: จัดตั้ง บริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกเครื่อง ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก ที่มีคุณภาพสูงและทนทานต่อการใช้งานทั้งแบบติดตั้งภายในและภายนอกอาคารซึ่งมีการพัฒนาออกแบบระบบวงจรอิเล็คทรอนิกส์ให้มีความประหยัดพลังงานและทนทานมากขึ้นรวมถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับไฟฉุกเฉิน ยี่ห้อ TOYO , VISION , ACCU แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย


ทางบริษัทฯ ได้มีการส่งออกอุปกรณ์เครื่องไฟฉุกเฉินและเครื่องไฟฟ้าสำรองไปยังต่างประเทศในนามยี่ห้อ "SUNTECH" อาทิเช่น ประเทศพนมเปญ ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม และในระยะเวลาอันสั้นทางบริษัทฯ จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งร่วมการค้าเสรีกับนานาประเทศ "AEC" ซึ่งจะทำให้การค้าระหว่างประเทศสำหรับกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า(ไฟฉุกเฉิน หรือ เครื่องสำรองไฟ) ใน Brand คนไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้นในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ


และทางบริษัทฯ  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ครบวงจรที่ได้มาตรฐานด้วยอะไหล่แท้จากโรงงานผู้ผลิต Max Bright , Sunny  (Service Center) One Stop Service


ปี 2558 :: บริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ได้นำเข้าอุปกรณ์สารเคมีเกี่ยวกับการดับเพลิง และ อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด และร่วมมือการค้าในการเป็น ศูนย์กระจายสินค้าเกี่ยวกับ อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง ทุกชนิด ภายใต้ยี่ห้อ SATURN  ให้กับโรงงานผู้ผลิตโดยตรงและได้จัดตั้งศูนย์บริการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและถังดับเพลิงทุกชนิด (Maintenance Service Center) ครบวงจร


ปี 2559 :: บริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ได้ตั้งโรงงานผลิตหลอด LED T5 T8 และ E27 สำหรับงาน OEM. ตามความต้องการของลูกค้า และ ผลิตเพื่อจำหน่ายตลาดทั่วไป 


ปี 2559 :: จัดตั้ง  บริษัท ชินเทค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ งานติดตั้งระบบ ไฟฉุกเฉิน และ ป้ายไฟทางออก โดยเฉพาะ และยังรวมถึงระบบไฟฟ้าอาคาร ครบวงจร และในปี 2560 ได้เปิดการผลิตและเปิดตัวสินค้าใหม่ ประเภท เครื่องสำรองไฟ UPS ภายใต้ยี่ห้อ SUNTECH ทั้งระบบภาคครัวเรือน และ ระบบอุตสาหกรรม ครบวงจร


Company Profile ::


Siam Energy Group  ,the leading manufacturer of Emergency Light , Emergency Exit Light including Central Unit System and Inverter joins hand with / collaborate with C-TL CORPORATION , manufacturer for local brand "MAX BRIGHT BY C.E.E." and Export product brand " SUNTECH BY C.E.E."


Under business collaboration between two parties , Siam Energy Group achieves local sales target with average annual sales turn over 40 million baht


Moving forward Siam Energy Group expands business to neighboring countries eg. Cambodia , Vietnam & Laos.


In addition, we launch new product UPS "SUNTECH" to serve both household and Industrial Usage. Importing Equipment & Past and Chemical related to all types of fire extinguisher "SATURN" for lacal market


Increase effective and efficiency on working standard, Siam Energy Group is achieving International Standard Organization (ISO9004 Version 2008 : Sales & Service)
Company Business ::


 • Manufacture & Distributor of Emergency Lighting (Max Bright and Suntech Brand)
 • Manufacture & Distributor of Exit sing Lighting (Max Bright and Suntech Brand)
 • Manufacture & Distributor of Central Unit System (CCU.) and Inverter System (Max Bright and Suntech Brand)
 • Manufacture & Distributor Full range of UPS System "SUNTECH Brand" for Home Use and Industrial sector
 • Import and Distributor Dry Cell Battery and Semi Deep Cycle
 • Import & Distribute Equipment & Pasts and Chemical related to all types of fire extinguisher "SATURN Brand" 
 • Manufacture and Distributor LED light T5 , T8 and E27


GO TO HOME